Despre noi PDF Print E-mail

 

 

 

De la înfiinţarea Societăţii în anul 1994,  NICOLIS S.R.L. a prestat exclusiv activităţi de expertiză financiar-contabilă, cenzorat extern independent, audit financiar/statutar, audit intern și audit fonduri structurale.
Avem o echipă formată din auditori financiari, experţi contabili, experţi în achiziții publice, specialişti în probleme salariale şi manageriale, economişti şi ingineri – cu o bogată experienţă profesională.
Am efectuat auditarea potrivit OMFP nr.94/2001, 1752/2005, 3055/2009 și 1802/2014 şi am acordat asistenţă la retratarea situaţiilor financiare încheiate conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate de numeroase firme.
 
Societatea noastră, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România din anul 2001, are o bogată experienţă în domeniu, îndeplineşte toate condiţiile cerute de legislaţia de specialitate şi are capacitatea de efectuare a auditului statutar, a auditului intern şi a altor lucrări de audit financiar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Peste 40 de companii auditate.
 
NICOLIS S.R.L. a implementat politicile şi procedurile proprii de control intern al calităţii lucrărilor de audit, potrivit ISQC1 şi ISA 220 .
În conformitate cu acestea toţi asociaţii, partenerii, administratorii şi angajaţii societăţii:

  • Au declarat pe proprie răspundere că nu deţin acţiuni la firmele client ale NICOLIS S.R.L.
  • Şi-au însuşit prevederile Codului etic pentru auditori profesionişti, precum şi Politicile şi procedurile generale de control al calităţii.
  • Au semnat declaraţiile de fidelitate şi confidenţialitate.